Internationella kvinnodagen

8 mars 2024

Idag, 8 mars, är det internationella kvinnodagen. Här är 3 anledningar till varför man inte ska säga grattis:

1. Internationella kvinnodagen är inte en födelsedag.
Det är en dag som är till för att uppmärksamma kvinnokampen, förändra samhällets patriarkala och ojämställda strukturer och för att belysa kvinnors situation världen över. 

2. Kvinnor och män är fortfarande inte jämställda. 
Inte ens i Sverige. Trots viktiga steg mot jämställdhet redan har tagits så är arbetet för att uppnå en verklig jämställdhet mellan könen, världen över, långt ifrån klar. 

3. En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid. 
Måld mot kvinnor och våld i nära relationer förekommer över hela världen. I och utanför hemmet, i krigs- och fredstid. Oberoende av kulturell eller religiös tillhörighet, etnicitet, sexuell läggning, könsidentitet, social tillhörighet och ålder.

Så istället för att säga grattis på internationella kvinnodagen - höj näven och bli en del av kampen!