Vi ska starta en samtalsmottagning!

18 december 2020

Tillsammans för Tyresö har beslutat att bevilja Tyresö kvinno-och tjejjour medel för att starta en samtalsmottaning som ska vara en lågtröskelverksamhet.

Vi på Tyresö kvinno- och tjejjour är jätteglada att Tyresö kommun vill satsa på att starta upp en samtalsmottagning i vår regi. Under 2021 så kommer vi att fortsätta samtalen med Tyresös politiker
för att få tillstånd ett IOP avtal kring detta för att få till ett mer långsiktigt samarbete för kommunens invånare. Det återstår ytterligare en del i vår ansökan av extra föreningsbidrag inför nästa år där vi vill få möjlighet att gå ut i samtliga Tyresö kommuns skolor med pedagogiska insatser inom ämnet män/pojkars våld mot kvinnor/flickor. Då barn och utbildningsnämnden ännu inte har tagit något beslut kring detta så är vår tanke att ta kontakt med dom för samtal kring detta i början av nästa år.

Anna-Maria Yasdani
Ordförande Tyresö kvinno och tjejjour


Pressmeddelande från kommunen:
Det här är ett pressmeddelande från Tillsammans för Tyresö (S, L, MP) som styr i minoritet i Tyresö kommun
Tyresö, den 17 december 2020

Ökat stöd till utsatta kvinnor
Arbetsmarknads- och socialnämnden har beslutat att ge Tyresö kvinno- och tjejjour ett extra föreningsstöd för att starta upp en samtalsmottagning. Mottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet, vilket innebär att det ska bli lättare för våldsutsatta kvinnor att söka hjälp och stöd.
Mottagningen kommer vända sig till våldsutsatta kvinnor i Tyresö och syftar till att komplettera kommunens insatser. Tyresö kvinno- och tjejjour har verkat i kommunen i många år och nu är förhoppningen att vi ska få till en bättre samverkan mellan aktörerna
– Det är mycket positivt att vi får till det här, säger Ajda Asgari (MP) ordförande i nämnden. Vi har tagit flera steg för att motverka våld i nära relationer och en samtalsmottagning driven av kvinno- och tjejjouren är en viktig del i det arbete.
Under Corona-pandemin har våldet i nära relationer ökat stort i stora delar av landet. Bara i Tyresö har antalet polisanmälningar fördubblats under året. Däremot når färre kvinnor kommunens socialtjänst, vilket uppges vara illavarslande.
– När vi ser en kraftig ökning av våld i nära relationer måste samhället möta upp, säger Christoffer Holmström (S), vice ordförande i nämnden. Vi behöver underlätta för kvinnor att söka hjälp och stöd, att stärka upp tjej- och kvinnojouren är ett jätteviktigt steg i det arbetet.
I budgeten för 2021 tillsattes medel för att stärka kvinnojouren. Det är en del av Tillsammans för Tyresö, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Liberalernas, ambition att stärka arbetet för att motverka våld i nära relationer.
– Vår ambition är att göra vad vi kan för att motverka våld i nära relationer, säger Tony Thorén (L), gruppledare i nämnden. Där är samverkan med kvinno- och tjejjouren väldigt viktigt. Att en förening med så mycket kompetens och erfarenhet kan kliva in och komplettera kommunens arbete är ett jättelyft för socialtjänsten.