Tyresö kvinnojour

är en ideell förening i Tyresö kommun utanför Stockholm. Vi är en del av roks (Riksorganisationen för kvinno–och tjejjourer och jobbar mot mäns våld mot kvinnor genom att stödja och hjälpa alla kvinnor och tjejer. Vi är partipolitiskt- och religiöst obundna och är en kvinnoseparatistisk organisation.

Vi stöttar dig! Vi tror på dig! Om du behöver kan vi erbjuda dig och dina barn ett tillfälligt skyddat boende.