Vårt skyddade boende

Tyresö kvinno- och tjejjour erbjuder ett skyddat boende för kvinnor och barn som befinner sig i farliga situationer där de behöver lämna sina hem på grund av våld eller hot. För att få tillgång till skyddat boende, är det viktigt att du tar kontakt med socialtjänsten i den kommun eller stadsdel där du bor. Genom att prata med dig om din specifika situation, kan socialtjänsten utvärdera och bevilja bistånd till ett skyddat boende.

Under kvällar och helger, när socialtjänsten kanske inte är tillgänglig, är det istället socialjouren i din kommun som du kan kontakta. Om du känner att du behöver stöd och hjälp i din kontakt med Socialtjänsten, finns vi här för att bistå dig.

Det skyddade boendet som Tyresö kvinno- och tjejjour erbjuder är organiserat som ett kollektivt boende, där du kan känna dig trygg och omhändertagen. Om du har några frågor eller behöver ytterligare information angående skyddat boende, tveka inte att kontakta oss. Vi finns här för att hjälpa till.

Om du vill veta mer om vad vi har för kompetenser, se fliken för socialtjänst.