Är du en kvinna som behöver skydd?

Om du har behov av att komma bort från våldet, kan du själv höra av dig till oss om att få en plats på vårt skyddade boende. Du kan även få hjälp med detta av socialtjänsten i din hemkommun.

Om du vill veta mer om vad vi har för kompetenser, se fliken för socialtjänst.