Hedersrelaterat våld och förtryck Behöver du hjälp? Kontakta oss!

Hedersrelaterat våld och förtryck är en form av mäns våld mot kvinnor.

Hedersrelaterat våld och förtryck riktas mot en individ – främst flickor och kvinnor – som, enligt den egna gruppens uppfattning, har agerat så att den kan dra skam/har dragit skam över familjens, släktens eller gruppens heder. Dess syfte är att förhindra att gruppens anseende förloras eller skadas, samt att även återupprätta gruppens rykte och heder.

Kontrollen kan sträcka sig från begränsningar i vardagen, exempelvis gällande fritidsaktiviteter eller klädval, till giftermål och utbildning. Fokus läggs på kvinnornas och flickornas sexualitet och beteende. Även killar kan utsättas. Bland annat genom att uppfostras till att utöva kontroll på sina kvinnliga familjemedlemmar eller att själva bli gifta mot sin vilja.

Om man inte följer de normer och regler som familjen, släkten eller gruppen har eller misstänks ha brutit mot, så kan straffet exempelvis innebära att man blir utfryst, isolerad, hotad, misshandlad och i de allvarligaste fallen kan det leda till dödligt våld. Ibland kan individen behöva bryta kontakten helt med släkt och vänner för att säkerhetsriskerna är för stora.

Heterosexualitet som norm är centralt inom hederstänkande vilket gör att hbtq-personer riskerar att utsättas för hot och våld om de lever öppet. Därmed är de en extra utsatt grupp när det gäller hedersrelaterat förtryck och våld.

Källa: SOMAYA KVINNO- OCH TJEJJOUR

Omskärelse av flickors underliv

Alla former av omskärelse av flickors underliv är ett övergrepp och är olagligt i Sverige! Det är också olagligt att planera, förbereda, eller be någon annan utföra en omskärelse.

Känner du någon som är omskuren? Eller är du själv omskuren? Då kan du kontakta Amelmottagningen på Södersjukhuset för att få hjälp.

Telefonnummer: 08 616 27 00 

Telefontider: 
Måndag- torsdag- kl. 08.00- 12.00 och kl. 13.00- 15.00
Fredag- kl. 08.00- 12.00

Du kan självklart också kontakta oss på kvinnojouren!

 

Vanliga problem som kvinnor som är omskurna söker vård för:

• att slidmynningen är för trång för att det ska gå att ha samlag utan att det gör ont.

• att det är svårt eller gör ont att kissa.

• problem med menstruationen.

• gynekologisk hälsokontroll.

• att få reda på vad som gjorts vid omskärelsen.

• behov att prata om upplevelsen vid och efter omskärelsen.

• frågor om kommande graviditet och förlossning, till exempel vilka förberedelser som behövs.

• preventivmedelsrådgivning.

• andra gynekologiska besvär som inte är orsakade av själva omskärelsen

• Psykosexuella problem.

Källa: AMELMOTTANINGEN SÖS

 

Olika slags omskärelse

Ett kvinnligt underliv kan vara omskuret på många olika sätt. Det kan vara stora eller små delar av könet som är borttagna. Det kan också vara att någon har stuckit eller skurit i klitoris.

Världshälsoorganisationen, WHO, har definierat fyra olika typer av kvinnlig omskärelse – klitoridektomi; excision; Infibulation eller faraonisk omskärelse och andra skadliga ingrepp.

Det finns också könsstympningar som är en blandning av de olika typerna.

Klitoridektomi:

Vid den här typen av omskärelse har delar eller hela klitoristoppen och förhuden på klitoris tagits bort. Det kan vara antingen klitoristoppen eller förhuden på klitoris eller båda två.

Excision:

En excision innebär att hela eller delar av klitoristoppen och de inre blygdläpparna tas bort. Ibland tas även de yttre blygdläpparna bort.

Infibulation eller faraonisk omskärelse:

Vid den här typen av omskärelse förminskas den vaginala öppningen. Alla yttre könsdelar skärs bort och vävnaden sys ihop. Endast ett litet hål lämnas öppet för att kiss och mensblod ska kunna komma ut.

Andra skadliga ingrepp:

Andra skadliga ingrepp på de kvinnliga könsdelarna kan vara att klitoris och vävnaden omkring sticks med ett vasst föremål. Det gör att det kommer lite blod och att känsligheten över området minskas. Det kallas ibland för prickning. Andra former kan vara att bränna eller skrapa på eller i olika delar av underlivet.

 Källa: 1177.se 

1: Klitoridektomi

2: Excision

3: Infibulation eller faraonisk omskärelse 

Källa 1177.se