Annat stöd 

Tyresö kvinnojour finns här för hjälpa och stötta dig. Men ibland behövs en annan typ av hjälp, så här har vi samlat några bra länkar till olika ställen som du kan vända dig till beroende på vad du behöver stöd eller hjälp med. Klicka på rubriken för att komma direkt till hemsidan. 

Relationsvåldsteamet i Tyresö kommun

Socialtjänstens handläggare i Tyresö kommun som jobbar med våld i nära relation.

Jourtelefon: 08-578 291 60

Socialjouren Sydost

När relationsvåldsteamet har stängt – på kvällar, nätter och helger, så kan man kontakta socialjouren.

Jourtelefon: 08-718 76 40

Kvinnofridslinjen

Nationell stödlinje för kvinnor som utsätts eller har utsatts för våld och hedersvåld. Öppet dygnet runt, året runt.

Jourtelefon: 020-50 50 50

Terrafem

Stöd till dig som är utsatt för heders våld eller mäns våld mot kvinnor. De har också stöd på olika språk, exempelvis arabiska och kurdiska.

Jourtelefon: 020 – 52 10 10

Rise

Riksföreningen mot incest och andra sexuella övergrepp. De har en stödlinje och stödmejl.

Jourtelefon: 08- 696 00 95

BRIS

BRIS (Barnens Rätt i Samhället) är en svensk organisation som erbjuder stöd och hjälp till barn och unga som far illa eller behöver någon att prata med. 

Jourtelefon: 116 111

 

Brottsofferjouren

Brottsofferjouren ger medmänskligt och praktiskt stöd till dig som är brottsutsatt, vittne eller anhörig.

Jourtelefon: 116 006 

Äldrelinjen

Äldrelinjen är en stödorganisation som erbjuder samtal och hjälp till äldre personer över 65 år som känner sig ensamma, oroliga eller behöver någon att prata med.

Jourtelefon:  020-22 22 33

Anhöriglinjen

Anhöriglinjen är en organisation som ger råd och stöd till personer som vårdar eller hjälper sina närstående.

Jourtelefon: 0200-239 500

Självmordslinjen

Självmordslinjen är till för dig som har tankar om att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar. Öppet dygnet runt, varje dag.

Jourtelefon: 90101

ECPAT

ECPAT Sverige är en ideell organisation som arbetar för att stoppa sexuell exploatering av barn genom stöd, lagändringar och samarbeten med myndigheter och företag.