För dig som anhörig

Att veta eller misstänka att någon anhörig är utsatt för våld skapar ofta frustration. Man vill hjälpa, men vad kan du som anhörig, vän eller kollega göra?

Lyssna på kvinnan och ifrågasätt inte det hon berättar för dig. Om man är utsatt för våld så känner man redan skuld och skam. Sådana känslor förstärks om du i ifrågasätter hennes handlande eller har attityden ”Vad var det jag sa?”.

Låt henne veta att du alltid kommer att finnas där även om hon väljer att fortsätta i relationen. Hjälp henne också att bryta isoleringen, bjud in henne på middagar och räkna med henne även om hon inte kommer eller ställer in ofta.

Du kan också alltid ringa eller  oss för att få stöd om du är anhörig till någon som utsätts för våld.

Källa: KVINNOFRIDSLINJEN