Var god stör! 8 mars: internationella kvinnodagen!

8 mars 2021

Är du på coop eller ica i Tyresö centrum idag?
På kundvagnarna hänger några hälsningar från oss, Botkyrka Kvinno- och Tjejjour och ABF Botkyrka-Salem på internationella kvinnodagen!
Kampen forrsätter!

Vad som står på hängarna:
Var god stör – om du ser antidemokratiska rörelser som hotar kvinnors och barns rättigheter!

Var god stör- när du hör eller ser att någon bli utsatt för kränkningar eller våld.
Var tredje vecka dödar en man i Sverige sin partner eller tidigare partner.
Minst 150 000 barn upplever våld i hemmet.

Var god stör – när ung kärlek blir synonymt med svartsjuka, kontroll och våldsamt sex. När tjejers och kvinnors handlingsutrymme
begränsas av killar och män.