Välfärden skyddar förövare

9 september 2019

Idag debatterar vår ordförande Anna-Maria Yasdani i dagens ETC. Vi publicerar även texten i sin helhet nedan. Läs gärna! 

Att vara utsatt för våld från en man innebär så mycket mer än att bli slagen och välfärdssystemen i Sverige hjälper förövarna istället för kvinnorna. Det skriver Anna-Maria Yasdani, ordförande i Tyresö kvinno- och tjejjour.

Inte nog med att kvinnor blir utsatta för fysiskt och psykiskt våld av en man.  De drabbas även av välfärdssystemens regler som dubbelt straffar den kvinna som vågar lämna en våldsam relation.

Att fly hals över huvudet från en gemensam bostad innebär att mannen sitter i orubbat bo och får besittningsrätt till den gemensamma bostaden för att han är den som bor kvar. Detta innebär i praktiken att kvinnan blir bostadslös.

Om hon får plats på ett skyddat boende måste hon och hennes barn i många fall bryta kontakten med sitt sociala nätverk. Barnen måste vara hemma från skolan eller förskolan och kvinnan måste vara hemma från sitt arbete då risken att han söker upp henne eller barnen på arbetet eller skolan är för stor.

I vissa fall kanske hon har möjlighet att söka försörjningsstöd, om hon inte längre har någon bostad, inget arbete och ingen egen försörjning, men i många fall har kvinnan ekonomiska tillgångar som hon inte kan använda på grund av våldet. Hon har då ingen möjlighet att söka försörjningsstöd.

Det går väl i alla fall att ordna en ny förskoleplats eller skolplats till barnen? De flesta har gemensam vårdnad om barnen vilket innebär att även den våldsamma mannen måste godkänna att barnen får en ny skol- eller förskoleplats vilket förstås inte är möjligt när man måste gömma sig från sin förövare.

Att vara utsatt för våld har även konsekvenser för kvinnans hälsa. Hon kommer sannolikt att drabbas av stress, oro och sömnsvårigheter och i vissa fall även ångest och depressioner. I bästa fall får hon en period av sjukskrivning efter ett besök till läkaren på vårdcentralen. Om hon får någon ersättning är helt avgörande på om läkaren på vårdcentralen kan formulera hur våldet påverkar hennes hälsa. Många läkare saknar denna kunskap och hon kan då räkna med ett avslag på hennes ansökan om sjukpenning. Hon kanske då måste överklaga avslaget samtidigt som hon har en pågående rättsprocess mot den som har utsatt henne för våld.

Vilket bra samhälle för dig som förövare! Du kan i lugn och ro se till att den kvinna som inte längre låter sig kuvas av dig sjunker ner till botten i förtvivlan och motgångar. Vem vet… hon kanske därför väljer att komma hem igen till din trygga famn?

Ni lagstiftare och myndighetspersoner som stiftar lagar och ni som tolkar och utför arbete i våra välfärdssystem, sätt er tillsammans och fundera på hur ni kan skapa möjligheter att stötta dessa kvinnor utsatta för mäns våld att ta makten över sina egna liv och bidra till samhället igen!

Det kanske är en krisplan som behöver göras där alla myndigheter samverkar när en kvinna drabbas av våld i nära relation?!

För det var väl aldrig menat i världens mest jämställda land att våra välfärdssystem skulle gynna män som utsätter kvinnor för våld, eller?