Uttalande gällande folkhälsomyndighetens rapport om sexuellhälsa

3 juni 2019

Folkhälsomyndigheten har gett ut en ny rapport om sexuell hälsa i Sverige 2019.

Rapporten visar bland annat på:

  • Att 70 procent av männen i enkäten uppgav att de använder pornografi, medan ungefär lika många kvinnor aldrig gör det.
  • Att nästan en tiondel av männen har någon gång betalat eller gett annan ersättning för sex. 80 procent av männen som gett ersättning för sex har gjort det utomlands. Bland kvinnorna var det mindre än 1 procent som uppgav att de någon gång betalat eller gett annan ersättning för sex.
  • Att sexuella trakasserier och övergrepp är vanligt förekommande. Även här är könsskillnaderna påtagliga. Nästan hälften av kvinnorna i enkäten och var tionde bland männen uppgav att de någon gång utsatts för sexuella trakasserier. Ungefär 40 procent av kvinnorna hade varit med om någon form av annat sexuellt övergrepp. 11 procent av kvinnorna och 1 procent av männen hade utsatts för försök till samlag genom fysiskt våld. Generellt är yngre kvinnor mer utsatta än äldre, personer med lång utbildning mer än personer med kort utbildning, och homo- och bisexuella personer mer än heterosexuella.

Rapporten visar alltså mycket på sådant som vi på kvinnojouren redan visste ich som annan forskning redan tidigare bekräftat.

Folkhälsomyndigheten föreslår också ett antal förbättringsområden, dessa är bland annat:

  • Att sexköp, sexuella trakasserier, sexuella övergrepp och sexuellt våld måste upphöra helt. För att minska kvinnors utsatthet behöver jämställdhetsarbetet och arbetet med att förändra attityder föras på bred front i samhällets alla sektorer.
  • Att vuxna och äldre behöver mer tillgång till rådgivning och stöd i och om frågor kring sexualitet.
  • Att det finns behov av att utreda och diskutera pornografins konsekvenser.

Detta är förbättringsområden som vi stöttar… låt oss nu hoppas att våra politiker lyssnar!

Länk till debattartikel om rapporten:

https://www.svd.se/sexuella-trakasserier-pafallande-vanliga?fbclid=IwAR1VS1NwPeYt3EMabBQADidIXMlY5wdKZfEMXk3MnOtoMoJWMQ0Mh0QE3Ec

Länk till hela rapporten:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-material/publikationsarkiv/s/sexuell-och-reproduktiv-halsa-och-rattigheter-i-sverige-2017/?pub=60999