Ordföranden har ordet!

4 juni 2019

Här kommer en intervju med vår ordförande Anna-Maria Yasdani – så ni/våra följare får lära känna henne lite bättre!


Hur länge har du varit aktiv i Tyresö Kvinno och tjejjour? 

I ca 5 år. Gick grundkurs ett år och sedan blev jag jourkvinna.

Hur länge har du varit ordförande?
I ett år

Vad är roligast med att vara ordförande?
Att jobba tillsammans med fantastiska kvinnor med frågan om mäns våld mot kvinnor.

Varför tycker du att frågor om mäns våld mot kvinnor är viktiga?
Mäns våld om kvinnor är det mest extrema uttrycket för patriarkatets maktutövning. Män har på många sätt privilegier som inte kvinnor har och när män använder sig av den makten för att utöva våld så väcks en stor ilska hos mig. Jag tror det handlar om alla människors lika värde och rättigheter som ligger djupt rotad i mig. En ilska över orättvisor. Pojkar som föds har inte ”bett” om dessa privilegier men växer in i det. Därför är jag hoppfull att det går att förändra. Jag tror att vi kan ändra maktordningen genom att uppmärksamma den i alla möjliga sammanhang och skapa strukturer som förutsätter jämställdhet och jämlikhet mellan kvinnor och män.

Berätta om Tyresö Kvinno och tjejjour?
Vi har ett skyddat boende i Tyresö med plats för 3 kvinnor med barn. Vi har en anställd som arbetar dagtid och finns som stöd med praktisk hjälp. Vi har ett nätverk av stödfunktioner runt de som bor hos oss för stödsamtal, juridiskt stöd, praktisk stöd, socialt stöd. Vi är ca 15 aktiva jourkvinnor som ingår i olika arbetsgrupper och som kan stödja de kvinnor som bor hos oss men även kvinnor som söker stöd hos oss externt.
Alla vi jourkvinnor deltar hela tiden i kompetensutvecklande föreläsningar och utbildningar för att öka vår kunskap hela tiden i ämnet mäns våld mot kvinnor.
Vi ingår i en feministisk och separatistisk organisation som heter ROKS (Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige)


Hur fungerar det skyddade boendet?
Det är en helt vanlig lägenhet med 3 rum och gemensamt kök. Den som kommer till oss söker antingen själv eller kommer genom en socialförvaltning. Oftast så är vi två jourkvinnor eller en jourkvinna och den som är anställd som tar emot kvinnan som kommer. Vi informerar om att det är ett skyddat boende och att adressen därför är hemlig. Ofta är kvinnan mycket stressad när hon kommer då hon befinner sig i ett akut läge där hon kanske har lämnat en våldsam relation. Hon behöver då lugn och ro. Vi har då ett nätverk av jourkvinnor som kan besöka henne och genom systerskap medverka till en upplevelse att trygghet. Ibland behövs även stöd med att ta hand om medföljande barn. Vi har även en barngrupp som ser till att barnen får sina behov tillgodosedda. Vår anställda kan stödja i kontakter med myndigheter och vi har även nära samarbete med advokater som har inriktat sig på att stödja kvinnor utsatta för mäns våld med att ge råd under en rättsprocess och delta i förhör hos polisen et c.
Kvinnan som kommer till oss gör alltid sina egna val och vi som jourkvinnor stödjer henne idet. Vi är dock tydliga med att vi vill att hon ska få leva ett liv fritt från våld och förtryck.


Gör kvinnojouren något mer?
Vi har även en tjej anställd för vår utåtriktade verksamhet vars syfte är att sprida kunskap om oss och om mäns våld mot kvinnor samt delta i den feministiska debatten. Vi försöker delta i samverkans event som denna med andra lokala föreningar, synas i lokalpress och anordna lokala event. Vi har också en Tjejjour som vänder sig till unga tjejer och bland annat anordnar feministiskt självförsvar samt träffar skolungdomar och pratar om frågor som sexuella trakasserier eller vad som är okej sex te x.

Vill du komma i kontakt med Anna-Maria? Mejla info@tyresokvinnojour.se :)