Läs vår debattartikel: kvinnojourerna borde orosanmäla Sverige

24 januari 2023

Vår ordförande Anna-Maria Yasdani skriver i Dagens ETC om vikten av att ta vara på kvinnojourernas kunskap och om vår oro inför de stora förändringar som nu sker inom området. 

"Vi känner en stark oro för vår framtid och för de kvinnor som vi har träffat under nästan 40 års arbete inom den ideella kvinnojoursrörelsen. Men varför då, nu när samhäll­et tar ansvaret för de kvinnor som blir utsatta för mäns våld? Då borde vi väl vara nöjda och glada. Ja, vi är så tacksamma att samhället äntligen inser att detta ”samhälls­problem” som mäns våld mot kvinnor utgör är just ett ”samhälls­problem”, ett ”jämställdhetsproblem”, något som angår hela samhället. Men varför känna oro då?

Jo, under de senaste åren har olika samhällsaktörer byggt upp organisationer kring mäns våld där vi i kvinnojoursrörelsen märkt en förskjutning av fokus, från ett respektfullt stöd till kvinnor som blivit utsatta för våld där respekt för kvinnans egna val, egenmakt och tillit till hennes egen förmåga, till ett institutionaliserande som öppnat upp för ett fortsatt förtryck av kvinnan i socialtjänst­ens namn."

Läs hela artikeln genom att klicka här!