Under sommaren intervjuar vi politiker i vår podcast

17 maj 2022

Under våren och sommar kommer vi intervjua politiker i vår podcast berättelser från kvinnojouren. Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem som måste mötas på alla nivåer – inte minst av politiken. Vi har därför bett dem politiska partierna i Tyresö att komma till vår podd och berätta hur de vill arbeta mot mäns våld mot kvinnor i Tyresö. I avsnitten, som kommer med start på söndag, får politikerna både berätta fritt hur de vill arbeta och svara på frågor kring viktiga områden. Det handlar om saker som bostad åt våldsutsatta, våld i äldres relationer och förebyggande arbete. Avsnitten finns tillgänglig på Tyresö radions hemsida och i din föredragna poddapp.