Behandling av våldsamma män fungerar inte!

20 december 2019

En ny utvärdering inom kriminalvården visar på att KBT-behandling för män som begått våldsbrott mot en flickvän eller fru inte fungerar.

Detta bekräftar något som vi på kvinnojourerna länge misstänkt.

Genom att psykologisera kring orsaker till mäns våld mot kvinnor så bortser man från det faktum att män slår kvinnor för att behålla sina patriarkala fördelar och använder härskartekniker som våld och kontroll för att upprätthålla sin makt!

Ge istället de pengar som nu satsas på värdelös vård och behandling av förövare till Jämställdhetsmyndigheten som kan satsa på projekt som arbetar för jämställdhet och påverkar lagstiftning så att pojkar och flickor som växer upp vet att dom har samma rättigheter och lär sig att lösa konflikter på ett jämställt sätt. För det är bara genom att förändra de maktstrukturer som ger män utrymme att kontrollera och utöva våld mot kvinnor som vi kan få till en förändring.

Män som slår kvinnor ska sitta i fängelse och får gärna delta i samtal kring vad dom gjort och vad som är okej och inte men blanda inte in den kvinna som blivit utsatt! I det program som Kriminalvården nu valt att avsluta (IDAP) så ingår även samtal med den våldsutsatta som en del i behandlingen av förövaren. Hon förväntas alltså bidra till sin förövares behandling!?

Vi menar att hon istället självklart ska skyddas och ges möjlighet att ta tillbaka det som han tagit ifrån henne men även få den upprättelse hon behöver för att kunna gå vidare i sitt liv fritt från våld och kontroll! Där menar vi att samhället måste ställa upp för alla kvinnor som utsatts för våld och underlätta deras väg tillbaka till ett bra liv.

Se därför till att domstolsväsendet faktiskt straffar män som begår våld mot kvinnor.

Vi tror också att det är viktigt att man använder rätt att ord för att beskriva våldet. Tala inte om relationsvåld eller partnervåld utan om våld mot kvinnor. Säg inte heller våld i nära relation utan mäns våld mot kvinnor. Detta får inte glömmas bort i debatten!

Anna-Maria Yasdani, ordförande Tyresö kvinno- och tjejjour