Hur vi skyddar och hanterar personuppgifter 

Personuppgiftsansvarig

Vi som juridisk person ansvarar för behandling av de personuppgifter som hanteras inom verksamheten. Tyresö kvinno- och tjejjour nås på telefon 08-7422333 eller på mejl info@tyresokvinnojour.se

Vår insamling av data och syfte

Stödsamtal

Tyresö kvinno- och tjejjour sparar vissa personuppgifter från stödsökande kvinnor som kommer på samtal. Detta görs dock alltid i samråd med kvinnan. Hon kan alltid välja att vara anonym. Det som sparas från stödsökande kvinnor som kommer på samtal är namn och nummer, detta sparas eftersom vi måste kunna nå dem vid behov. Uppgifterna raderas när kontakten upphör, vilket avgörs i samråd med kvinnan.

Skyddat boende

För dig som bor på vårt skyddade boende är dokumentationen mer omfattande. Vi sparar ditt, personnummer, ditt namn, din hemadress, ditt telefonnummer, din mejl samt minnesanteckningar från våra samtal. Allt detta förvars i ett låst dokumentskåp som endast de anställda samt föreningens styrelse har tillgång till. Du har alltid rätt att begära ut dessa uppgifter och du har även rätt att få dem ändrade eller raderade vid behov.

Dessa uppgifter förstörs vid utflytt eller när kontakten med jouren upphör. Ibland kan kontakten fortsätta efter utflytt vid exempelvis stöd vi rättegång eller vid fortsatta stödsamtal och då sparas kontaktuppgifterna tills din kontakt med oss upphör.

Medlemmar

Vi har ett medlemsregister som hanteras i enlighet med GDPR. Här sparas kontaktuppgifter så som namn, adress, mejl och telefonnummer så att vi kan kontakta våra medlemmar vid behov. Dessa uppgifter raderas när en medlem begärt utträde ur föreningen. Detta kan göras via telefon 08-7422333 eller via mejl info@tyresokvinnojour.se.

Anmäla felaktigheter

Om du anser att vår personuppgiftsbehandling är felaktig kan du anmäla detta till datainspektionen antigen via telefon på 08-6576100 eller per epost till datainspektionen@datainspektionen.se