Är du en kvinna som behöver skydd?

Om du har behov av att komma bort från våldet, kan du själv höra av dig till oss om att få en plats på vårt skyddade boende. Du kan även få hjälp med detta av socialtjänsten i din hemkommun.

Dygnstaxa för dig som söker själv med eller utan barn är:

100 kronor per natt

Efter sex veckor:

150 kronor per natt.

Vi har en heltidsanställd som finns tillgänglig på kontorstid.

Om du vill veta mer om vad vi har för kompetenser, se fliken För socialtjänst.